Gnezdilke kmetijske krajine Središkega polja

Slika 3Društvo za opazovanje in proučevanje pric Slovenije (DOPPS) je v sklopu projekta Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi, finančni instrument EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja izvedlo popis ptic v sezoni 2018. Območje raziskave je obsegalo ravninski del Središkega polja s prevladujočo kmetijsko krajino brez predelov s strnjeno poselitvijo, v skupno površino 850 ha.

Gnezdilke izbranega območja so popisali s t.i. metodo točkovnega transekta (točkovna metoda), pri kateri štejemo ptice iz izbranih točk (popisne točke). Več v priloženem poročilu.

Poročilo popisa ptic v sezoni 2018